петък, 3 февруари 2017 г.

Значимо снижаване на разходите и липса на странични ефекти от прилагането на Fast-Track протокол при ендоваскуларно лечение (EVAR) на аневризми на коремната аорта (ААА)


Прилагането на Fast-Track протокол води до значителна редукция на разходите и усложненията при EVAR. Това беше съобщено по време на годишната конференция на Vascular Interventional Advances (VIVA) в Лас Вегас, САЩ, в края на 2016 г.
Този протокол включва перкутанен достъп, провеждане на процедурата без обща анестезия, липса на престой в отделение за реанимация и изписване от болницата на следващият ден.
Проучването е било проведено в 40 медицински центъра в САЩ.
                                                  Външен вид на устройствата използвани за EVAR
Според данните получени при анализа на сравнителните резултати между пациенти претърпели стандартен EVAR и тези с EVAR проведен по Fast-Track протокол оперативното време е било по-кратко при тези интервенирани по протокола (84,2 срещу 99,5 мин.). Възстоновяването на болните след интервенциите е било по-бързо във Fast-Track групата, като нито един от пациентите не е бил лекуван в реанимация за разлика от другата група при която 65% от интервенираните са престояли в отделение за интензивни грижи. Средният престой в болница е бил 1, 2 дни при прилагане на протокола и 2, 9 дни при контролната група.
При тридесет дневно проследяване в групата на Fast-Track пациентите не са регистрирани усложнения от използването на EVAR устройствата, както и странични ефекти от ендоваскуларната процедура.
Проучването категорично доказва финансови ползи от прилагнето на протокола. Докато при пациентите със стандартeн EVAR цената на интервенцията е била средно 29 300 $, то при пациентите лекувани по  Fast-Track протокол е била 21 000 $. Редукцията на усложненията и цената при пациентите лекувани по новият протокол определят и по-ниските разходи за проследяване и реинтервенции при нужда.
                                                                 Компютърна томография след EVAR
Това проучване е първото в света, демонстриращо по-висока сигурност и ефективност при лечението с EVAR на пациенти с аневризми на абдоминалната аорта (ААА), при които се използва Fast-Track протокол.
 Z. Krajcer. Significant cost saving and no major adverse events with the Fast-Tack EVAR protocol, Vascular news, 11, 2016, 
Петков Д, Г. Момерц, А. Елкин, И. Тенев, С. Бисеров, E-tegra или E-vita при EVAR, Ангиология и съдова хирургия, 3, 2016, 59-64

-->

четвъртък, 22 декември 2016 г.


Нека Коледа дойде при вас с любов, надежда и обещание за мир!
С най-добри пожелания за весела Коледа и щастлива Нова 2017 година!петък, 2 декември 2016 г.

Съдовата хирургия е все по-щадяща към пациента

 Безкръвните методи се развиха много бързо, както в областта на артериалната хирургия, така и в областта на венозните заболявания
Декември 2016
Интервю на Десислава Николова
-       Доц. Петков, какви са последните иновации в съвременното лечение на съдовите заболявания?
- От края на XX и началото на XXI век съдовата хирургия определено се насочи към лечение на съдовите заболявания по ендоваскуларен път (“безкръвен” начин). Това е една методика, при която в артериите се прониква със специални водачи, катетри, и балони, чрез които се извършва разширение на стеснените или отпушване на тромбозиралите (запушени от съсирек) кръвоносните съдове. При определени индикации се поставя и устройство, което възпрепятства ново стеснение (стент). Днес се счита, че при възможност, това трябва да е първи избор на лечение при пациенти с този вид патология. Ендоваскуларните методи се развиха много бързо, както в областта на артериалната хирургия, така и в областта на венозните заболявания. При лечението на венозните заболявания в последните няколко години най-често се използват катетри, които се вкарват във вената и чрез лазерно лъчение (лазерна аблация) или радиовълни (радиофреквентна аблация) въздействат термично и предизвикват затварянето на разширеният венозен съд. Друг минималноинвазивен начин на лечение е склеротерапията. При нея във вените се инжектира медикамент, който предизвиква тяхното запушване.
- Какви са предимствата на безкръвния начин на лечение?
- Всички ендоваскуларни методи се понасят от болните много по-леко. Пациентът се възстановява изключително бързо, намалява се престоят му в болница, съкращава се периодът на неработоспособност. Болният много по-бързо се връща на работа и в нормалната си социална среда. Това са сериозни причини тези методи да се използват толкова често, защото въпреки че са скъпи като технологии, практически са изключително полезни за самия пациент, а и всички знаем - скъпото излиза по-евтино.
- На кой ден пациентът може да се върне на работа?
- След лазерна аблация на разширени вени болният може да се върне на работа на следващият ден. След едноваскуларна процедура при артериална тромбоза например до два-три дни болният може да бъде изписан и в рамките на седмица да бъде на работа. При традиционната хирургия възстановяването отнема над месец.
- Какви са показанията за прилагането на безкръвните операции, кога са възможни и кога не ?
- В областта на съдовите заболявания има изработени консенсусни ръководства за Европа и САЩ. В България също разполагаме с такива ръководства, които са съобразени с международните препоръки. В тях са представени индикациите за лечение и каква терапия да приложим за съответният болен – и при артериални и при венозни заболявания. Има ли индикации за провеждането на определен вид лечение, то е задължително. Считам, че всички най-нови ендоваскуларни методики се прилагат и в България. Ние имаме няколко центъра по съдова хирургия, работещи на европейско ниво. Като водеща терапия днес в страната определено се налагат дилатацията и стентирането на стеснените артериални съдове и ендоваскуларното лечение на аневризмите на коремната аорта.
 Кога се налага този вид лечение?
- Когато има аневризма на коремната аорта, подходяща за лечение по ендоваскуларен път. В случая става въпрос за патологично разширение на аортата, което най-често се развива в областта на корема. Когато то достигне определени размери, може да се стигне до руптура – разкъсване на аортата и до загуба на човешки живот. За да се избегне руптурата на разширената аорта се извършва превантивна операция. Това може да стане по два начина - класически отворен и ендоваскуларен. Според консенсусните документи около 40% от пациентите са подходящи за ендовскуларно лечение.
- Какви са симптомите, подсказващи на пациента, че има аневризма на коремната аорта?
- За съжаление те са дискретни. В началото пациентите нямат никакви оплаквания, докато аневризмата не достигне определени размери, при които се усеща болка, туптене в корема. При по-слабите пациенти пулсациите на аневризмата могат да се видят през кожата на корема, докато при по-пълните тя може да е много голяма, но да не дава съществена симптоматика. Много често хората попадат при нас след като са посетили гастроенетролог или общопрактикуващ лекар заради неясни болки, стягане в корема, туптене, болка в кръста. При една ехография на коремни органи се оказва, че са с аневризма на коремната аорта.
- От колко време ендоваскуларното лечение на аневризми на аортата се прилага в България и в колко болници?
- Към момента се извършва в много малък брой болници в страната. За радост една от тях е и Болница „Тракия”.
- Кои са другите най-чести заболявания на артериите?
- Това е хроничната артериална недостатъчност, дължаща се на атеросклерозата. Заболяването е често разпространено и засягат хора в по-напреднала възраст.
- Как се лекува?
- Извършват се дилатации на артериите, като при нужда се поставят и стентове. С напредването на възрастта нарастват и периоперативните рискове. Ключ към успеха е  провеждане на съответна подготовка за снижаването им, което води до по-добри резултати и преживяемост.
- Кои са последните иновации за ендоваскуларно (“безкръвно”) лечение при венозните заболявания?
- Категорично лазерната и радиофреквентната аблация изместват класическото отворено лечение, както поради ниския травматизъм, така и поради бързото възстановяване. Безспорен факт е, че с всеки изминат ден лазерите стават по-добри. Старите (от преди около 5 – 8 години) работеха с много висока температура при облъчване - около 1 200 градуса. В момента лазер от водещ клас работи с температура на влакното около 120 градуса и облъчва радиерно цялата вена.
-Защо по-ниската температура е по-добра за работа и за пациента?
- По-ниската температура изисква по-малко количество анестезия, уврежда по-малко околните тъкани, не предизвиква изгаряне и хематоми. Това рефлектира върху по-бързо и ефективно възстановяване на пациента.
- Каква част от населението в България е засегната от разширени вени?
- По данни на различни проучвания около 35- 45 % от жените са с хронична венозна болест. С напредването на възрастта се увеличава и броят на пациентите с разширени вени.
- Какъв процент от тези пациенти могат да се лекуват ендоваскуларно?
- Тук също има индикации. След прегледа от специалист съдов хирург трябва да се извърши ултразвуково изследване, което да установи патологичните промени. На базата на изследването се взема решение за какъв вид лечение са подходящи пациентите.
- Очакват ли се през следващите години нови технологии, с които да се лекуват разширените вени?
- Отговорът на този въпрос е в пряка връзка с развитието на съвременните технологии. Ако те предложат нещо ново  - например през последните години се увеличи дължината на вълната на лазерите, намали се работната температура, влакната вече са радиерни и т. н. и то е в полза на пациента, тези новости задължително влизат в медицинската практика. Трябва да отбележим, че технологиите непрекъснато стават все по-безопасни и щадящи. В момента има нова техника, която все още се тества, но изглежда примамлива. При нея с катетър във вената се вкарва специално лепило, което я залепя за секунди.
-   Страдаме ли от дефицит на съдови хирурзи в България?

-->
-  Всички коментираме, че има отлив на млади лекари в България. На нашия последен конгрес направи изключително приятно впечатление, че имаше много млади колеги, специализиращи съдова хирургия и ангиология. Радостното е, че те не само могат да се учат на добра съдова хирургия в България, но ще имат възможности и за международно обучение. Това, което стана ясно на последното заседание на управителните органи на Европейското дружество по съдова хирургия в Копенхаген преди месец е, че дружеството ще работи за отваряне към Източна Европа и облекчаване на възможностите за спечелване на грантове за обучение и научни проекти от наши млади колеги. По този начин наши специализанти ще получат финансиране за обучение и участие в научни програми в елитни клиники в Европа. 

неделя, 9 октомври 2016 г.

Новият член на Международният Съвет на ESVS

Доц. Димитър Петков
Началник на Отделение по съдова и ендоваскуларна хирургия  
МБАЛ “Тракия”, Стара Загора: 

"Ендоваскуларната (“безкръвна”) хирургия е без конкуренця"


“Здравна поща”, 10-16. 10. 2016, година XVIброй 41 (859)

Доц. Петков, току-що се завърнахте от Копенхаген, където се проведе Тридесетата юбилейна среща на Европейското Дружество по Съдова Хирургия (ESVS). Разбрахме, че сте избран за член на Международният съвет на тази изключително престижна асоциация. Какви са функциите на Съвета?
Основната задача, която стои пред членовете на Съвета е предлагането и формирането на политики, осигуряващи развитието на ESVS като лидер в областта на съдовата хирургия, осигуряващ най-високи научни и медицински стандарти в Европа и целият свят. Едновременно с това, асоциацията трябва непрекъснато да осигурява оптимална среда за оформянето на нейните членове във водещи специалисти в областта на съдовите заболявания, чрез непрекъснато обучение на младите колеги, въвеждане на авангардни диагностични и лечебни методики и създаване на ръководства за поведение при различните съдови заболявания.
Каква биха могли да бъдат ползите за съдовите хирурзи от България?
Всички членове на дружеството от България могат да се възползват от новите политики на ESVS, тъй като те са насочени към задълбочаване на колаборацията с националните дружества. Изключително много ще се набляга на интеграцията на страните от източна Европа, както и на обучението на специализанти. Обмисля се сериозна редукция на таксите за обучение, увеличаване на броя на приети научни статии на млади колеги, отпускане на нови грантове за наука и обучение.
А какви нови тенденции за лечение на съдовите заболявания бяха представени на срещата?
Най-точна формулировка на водещата тенденция даде Проф. Верзини от Италия - Ендоваскуларната (“безкръвна”) хирургия е на етап, на който е без конкуренция и развитието и не може да бъде спряно.
По отношение на технологиите – трябва да отбележим, че новите устройства за лечение на заболяванията на кръвоносните съдове и на аневризмите на аортата, стават все по-сигурни и щадящи за пациента.
Друга водеща тенденция е формирането в цяла Европа на специализирани центрове за лечение на аневризми на коремната аорта, в които се концентрират пациентите с това заболяване.
С радост трябва да отбележа, че нашият екип непрекъснато следва и прилага в практиката тенденциите, които се налагат от ESVS. Именно това е причината ендоваскуларните процедури вече да са рутинна практика при нас. От две години работим активно с наши партньори от западна Европа и вече сме създали  и център за диагностика и лечение на аневризми на коремната аорта. В нашето отделение заболяването се лекува с най-съвременните методики, включително и ендоваскуларно (EVAR). Считам, че всичко това е от изключителна полза за пациентите от целият регион.