сряда, 12 юли 2017 г.

Доц . Димитър Петков, специалист съдова и обща хирургия: Вървим към нови и все по-сложни ендоваскуларни процедури


“Здравна поща”, 10 – 16. 07. 2017, година XVII, бр. 28 (898)
Преди броени дни екипът на отделението по съдова и ендоваскуларна хирургия на старозагорската болница “Тракия” извърши поредните ендоваскуларни процедури при пациенти с аневризми на абдоминалната аорта (ААА). Интервенциите бяха извършени съвместно с Проф. Готфрид Момерц от Мариен Хоспитал, Аахен, Германия. Процедурите преминаха успешно, а пациентите вече са си у дома.
За подробностите около интервенциите разговаряме  с Доц. Димитър Петков:
-       Доц. Петков, с какво тези EVAR процедури бяха по-различни от стандартните?
-       За да може да бъде извършена стандартна EVAR процедура са необходими множество условия на които анатомията на аневризмата на аортата да отговаря. Когато те липсват, възможностите за ендоваскуларно лечение се ограничават. Благодарение на съвременните технологии ние разполагаме с устройства за EVAR, чрез които тези проблеми  се решават ефективно и при болният може да се извърши ендоваскуларна процедура. Нашите пациенти бяха с по-трудна анатомия на аневризмите на аортата. Това наложи изключително внимателен анализ на данните от компютърните томографии, прецизно планиране на интервенциите и внимателен подбор на устройствата, подходящи именно за тези болни. EVAR при болни с трудна анатомия е поредното много голямо постижение за нашето отделение и ние сме изключително радостни, че то е факт.
-       Как преминаха процедурите?
-       Интервенциите преминаха нормално и по протокол, а пациентите ни вече са в къщи. Нашите усилия бяха високо оценени от колегите ни от Германия, които споделиха, че за тях е чест да са част от екипа, извършил интервенциите.  Г-жа Ани Аврамова, представител на компанията Medtronic, осигурила устройствата, също беше изключително впечатлена от нашата работа. Тук разбира се е мястото да благодаря на всички лекари, сестри и санитари от болницата, които участвуваха в интервенциите. Няма как да не отблежа, че някой от тях дори прекъснаха отпуските си, за да участвуват в процедурите.
-       Накъде след поредните EVAR процедури?
-       Пътят е само един. Към нови и по-сложни ендоваскуларни процедури за лечение на абдоминалните аортни аневризми (ААА). По този начин ние ще разкриваме пред нашите пациенти нови възможности за провеждане на това изключително щадящо болният лечение в борбата с коварното заболяване.
Още информация за интервенциите на:
www.facebook.com
www.trakiahospital.com

петък, 26 май 2017 г.

Диагностиката на аневризмите на коремната аорта е световен проблем

Специализирано издание “Здравна поща”,бр. 21,  22-28. 05. 2017

Дни на диагностиката и лечението на Аневризмите на Абдоминалната (коремна) Аорта (ААА) организират в МБАЛ “Тракия”.
За проблемите свързани с това изключително опасно заболяване разговаряме с Доц. Д-р Димитър Петков.
Доц. Петков, какво представлява аневризмата на абдоминалната аорта?
Това е патологично разширение на аортата в областта на корема. Когато разширението стане прекалено голямо, има опасност да настъпи руптура (разкъсване) на аортата и пациентът да загине от тежка кръвозагуба.
Защо това заболяване на аортата се счита за едно от най-коварните?
Когато разширението на аортата е в началният си стадий, пациентите са без клинични симптоми. При прогресирането на заболяването може да се усети пулсираща болка около пъпа, или тежест и болезненост в кръста. Практически липсват специфични симптоми, които рано да ни насочат към тази диагноза. За съжаление много често първите симптоми са тези на руптура на ААА – много силна болка в корема в съчетание с картина на шок от настъпващата кръвозагуба.
Често ли се среща това заболяване сред населението?
Засегнати са между 5 и 10% от населението над 65 годишна възраст. В Европа всяка година се откриват 200 хиляди нови пациенти с ААА. За съжаление и смъртността е висока – в САЩ годишно около 15 хиляди човека загиват от аневризми на абдоминалната аорта. Тези данни подсказват, че активно трябва да се работи за подобряване на резултатите от ранната диагностика на заболяването.
Има ли някакъв начин хората могат да се предпазят от това изключително опасно заболяване?
При наличието на описаната симптоматика трябва да се обърнат към своят личен лекар. Извършването на ехография на коремните органи е напълно достатъчно, за да се постави диагнозата, след което болните трябва да се насочат към съдов хирург за оценка.
Какви са методите на съвременното лечение?
Лечението е винаги оперативно.  Днес отворената хирургия при това заболяване практически е изместена от ендоваскуларното (безкръвно) лечение на ААА (EVAR), като във високо развитите държави то се прилага в над 90% от случайте. Няма как да не изтъкна, че в нашето отделение също се извършват този вид ендоваскуларни интервенции, като по този начин ние осигуряваме най-съвременният стандарт на лечение на заболяването.
Каква е целта на оганизираните от болницата и от вашето отделение дни на диагностиката и лечението на аневризмите на абдоминалната аорта?

Основната цел на тази кампания е да информира хората за това заболяване и да ги ориентира към кой да се обърнат за диагностика. По време на кампанията ще организираме и срещи с различни специалисти, свързани с поставянето на диагнозата (общопрактикуващи лекари, специалисти по образна диагностика, гастроентеролози) на които ще обсъдим най-съвременните диагностични и лечебни методи при ААА и ще дискутираме възможностите да си помагаме взаимно да насочваме за правилно лечение хората с това опасно заболяване.

петък, 28 април 2017 г.

Симпозиумът Charing Cross 2017

                                            Зала "Олимпия", в която се провеждаше събитието

От 25 до 28 Април, 2017 в Лондон се проведе най-голямата в Европа среща на съдовите хирурзи от цял свят. Симпозиумът стартира за първи път преди 39 години и оттогава е неизменна част от календара на водещите събития в областта на диагностиката и лечението на съдовите заболявания.
Изключително интересна част  от симпозиума са гласуванията на участниците, след което приетите чрез мнозинство тези се включват в изработваните по определени теми консенсуси.
                                                Момент от сесиите и гласуването

Тази година силно впечатление направи мощното присъствие на индустрията и предложените продукти, насочени изключително към ендоваскуларното лечение на съдовите заболявания.
                                                Изложбените площи на Симпозиума

В областта на артериалната патология водеща новина е сериозното навлизане на покритите с Паклитаксел балони и стентове, като резултатите от тяхното приложение при тромбози и стенози на артериите на долните крайници стават все по-добри, а ефекта от лечението с тях се запазва във времето.
Изключителен интерес предизвикаха новите устройства за ендоваскуларно лечение на аневризмите на абдоминалната аорта (EVAR), както и навлизащата технология, позволяваща изпълване сака на аневризмата със специален полимер, с цел подобряване на резултатите от този вид лечение.
При венозните заболявания отново лидерската позиция на лазерното и ултразвуково лечение на разширени вени беше без конкуренция, а стентирането на големи вени след фибринолиза по повод на тромбоза категорично  се превръща в стандарт.
Впечатление направи и затвърждаващото се мнение, че стентирането на каротидните стенози е свързано със значим брой последващи процедури за разлика от оперативното лечение, при което реоперациите са изключително нисък процент.

-->
В края на събитието неговият основател проф. Грийнхалч отправи покана към всички участници: - “Очакваме ви за юбилея през 2018”

петък, 3 февруари 2017 г.

Значимо снижаване на разходите и липса на странични ефекти от прилагането на Fast-Track протокол при ендоваскуларно лечение (EVAR) на аневризми на коремната аорта (ААА)


Прилагането на Fast-Track протокол води до значителна редукция на разходите и усложненията при EVAR. Това беше съобщено по време на годишната конференция на Vascular Interventional Advances (VIVA) в Лас Вегас, САЩ, в края на 2016 г.
Този протокол включва перкутанен достъп, провеждане на процедурата без обща анестезия, липса на престой в отделение за реанимация и изписване от болницата на следващият ден.
Проучването е било проведено в 40 медицински центъра в САЩ.
                                                  Външен вид на устройствата използвани за EVAR
Според данните получени при анализа на сравнителните резултати между пациенти претърпели стандартен EVAR и тези с EVAR проведен по Fast-Track протокол оперативното време е било по-кратко при тези интервенирани по протокола (84,2 срещу 99,5 мин.). Възстоновяването на болните след интервенциите е било по-бързо във Fast-Track групата, като нито един от пациентите не е бил лекуван в реанимация за разлика от другата група при която 65% от интервенираните са престояли в отделение за интензивни грижи. Средният престой в болница е бил 1, 2 дни при прилагане на протокола и 2, 9 дни при контролната група.
При тридесет дневно проследяване в групата на Fast-Track пациентите не са регистрирани усложнения от използването на EVAR устройствата, както и странични ефекти от ендоваскуларната процедура.
Проучването категорично доказва финансови ползи от прилагнето на протокола. Докато при пациентите със стандартeн EVAR цената на интервенцията е била средно 29 300 $, то при пациентите лекувани по  Fast-Track протокол е била 21 000 $. Редукцията на усложненията и цената при пациентите лекувани по новият протокол определят и по-ниските разходи за проследяване и реинтервенции при нужда.
                                                                 Компютърна томография след EVAR
Това проучване е първото в света, демонстриращо по-висока сигурност и ефективност при лечението с EVAR на пациенти с аневризми на абдоминалната аорта (ААА), при които се използва Fast-Track протокол.
 Z. Krajcer. Significant cost saving and no major adverse events with the Fast-Tack EVAR protocol, Vascular news, 11, 2016, 
Петков Д, Г. Момерц, А. Елкин, И. Тенев, С. Бисеров, E-tegra или E-vita при EVAR, Ангиология и съдова хирургия, 3, 2016, 59-64

-->

четвъртък, 22 декември 2016 г.


Нека Коледа дойде при вас с любов, надежда и обещание за мир!
С най-добри пожелания за весела Коледа и щастлива Нова 2017 година!