неделя, 9 октомври 2016 г.

Новият член на Международният Съвет на ESVS

Доц. Димитър Петков
Началник на Отделение по съдова и ендоваскуларна хирургия  
МБАЛ “Тракия”, Стара Загора: 

"Ендоваскуларната (“безкръвна”) хирургия е без конкуренця"


“Здравна поща”, 10-16. 10. 2016, година XVIброй 41 (859)

Доц. Петков, току-що се завърнахте от Копенхаген, където се проведе Тридесетата юбилейна среща на Европейското Дружество по Съдова Хирургия (ESVS). Разбрахме, че сте избран за член на Международният съвет на тази изключително престижна асоциация. Какви са функциите на Съвета?
Основната задача, която стои пред членовете на Съвета е предлагането и формирането на политики, осигуряващи развитието на ESVS като лидер в областта на съдовата хирургия, осигуряващ най-високи научни и медицински стандарти в Европа и целият свят. Едновременно с това, асоциацията трябва непрекъснато да осигурява оптимална среда за оформянето на нейните членове във водещи специалисти в областта на съдовите заболявания, чрез непрекъснато обучение на младите колеги, въвеждане на авангардни диагностични и лечебни методики и създаване на ръководства за поведение при различните съдови заболявания.
Каква биха могли да бъдат ползите за съдовите хирурзи от България?
Всички членове на дружеството от България могат да се възползват от новите политики на ESVS, тъй като те са насочени към задълбочаване на колаборацията с националните дружества. Изключително много ще се набляга на интеграцията на страните от източна Европа, както и на обучението на специализанти. Обмисля се сериозна редукция на таксите за обучение, увеличаване на броя на приети научни статии на млади колеги, отпускане на нови грантове за наука и обучение.
А какви нови тенденции за лечение на съдовите заболявания бяха представени на срещата?
Най-точна формулировка на водещата тенденция даде Проф. Верзини от Италия - Ендоваскуларната (“безкръвна”) хирургия е на етап, на който е без конкуренция и развитието и не може да бъде спряно.
По отношение на технологиите – трябва да отбележим, че новите устройства за лечение на заболяванията на кръвоносните съдове и на аневризмите на аортата, стават все по-сигурни и щадящи за пациента.
Друга водеща тенденция е формирането в цяла Европа на специализирани центрове за лечение на аневризми на коремната аорта, в които се концентрират пациентите с това заболяване.
С радост трябва да отбележа, че нашият екип непрекъснато следва и прилага в практиката тенденциите, които се налагат от ESVS. Именно това е причината ендоваскуларните процедури вече да са рутинна практика при нас. От две години работим активно с наши партньори от западна Европа и вече сме създали  и център за диагностика и лечение на аневризми на коремната аорта. В нашето отделение заболяването се лекува с най-съвременните методики, включително и ендоваскуларно (EVAR). Считам, че всичко това е от изключителна полза за пациентите от целият регион.четвъртък, 22 септември 2016 г.

Отделение по съдова и ендоваскуларна хирургия, МБАЛ “Тракия” обявява две места за “лекар-специализант” по съдова хирургия (Повече подробности на тел: 042/987 754 и GSM: 0882 988 958)


Отделението притежава най-високото трето ниво на компетентност и акредитация за обучение на специализанти по съдова хирургия. То е лидер в диагностиката и лечението на съдовите заболявания в региона на югоизточна България. Оборудвано е с най-висок европейски клас апаратура за  ендоваскуларна (РТА, стентиране, EVAR), хибридна и отворена артериална хирургия, лазери за лазерна аблация (EVLA), както и всичко необходимо за обучението на младите лекари-специализанти.За повече информация относно възможностите на отделението можете да посетите страницата ни:

неделя, 11 септември 2016 г.

Съдови хирурзи участвуваха в Aahener Wundsymposium в Германия

На 2 и 3 септември, 2016,  в град Аахен се проведе ежегодният Конгрес, третиращ проблемите на диагностиката и лечението на хроничните рани – Aahener Wundsymposium. С всяка година форумът става все по-популярен в Германия и в него участвуват специалисти от цялата страна.
Тази есен организаторите на събитието отправиха специална покана за участие към колектива на Клиниката по съдова и ендоваскуларна хирургия от болница “Тракия”. В събитието участвуваха Доц. Димитър Петков, Д-р Светослав Бисеров и ст. м. с. Галина Тодорова.
                                         Визитата в Marien Hospital, Аахен
По време на форума бяха обсъдени проблеми свързани с пластичното възстаняване на хронични рани, лечение на келоидите, ролята на хранителният внос при лечението на раните, адаптацията на стандартите за лечебният процес при болни с незаздравяващи рани.
Значима част от Симпозиума беше посветена на практическото обучение на специалистите, занимаващи се с диагностиката и лечението на хроничните рани. По време на събитието бяха проведени редица уоркошопи свързани с приложението на вакуум терапията, външната еластокомпресия, оценката и лечението на хроничните рани, физиотерапията като елемент от лечебният процес при болни с този вид патология и много други.
Доц. Димитър Петков представи лекцията “The Bulgarian experience with treatment of chronic wounds” (“Българският опит в лечението на хроничните рани”), която беше фокусирана върху проблемите на диагностиката и лечението на хроничните рани от съдов произход. Презентацията предизвика голям интерес най-вече с представените опит и резултати от приложението на лазер терапия и комбинирана компресия при лечението на хронични рани, прилагани в нашата Клиника. Представеният анализ на микробилогичният субстрат на хроничните рани беше посрещнат с голям интерес, както поради актуалността на проблема, така и заради представените ефективни решения при провеждането на антибиотично лечение при тези пациенти.
                                                   Момент от презентацията на Доц. Д. Петков

Д-р Светослав Бисеров и ст. м. с. Галина Тодорова участвуваха активно в уоркшопите, където представиха нашият опит в лечението на хроничните рани с вакуум терапия и комбинирата еластокомпресия, които също предизвикаха ефективни дискусии и обмяна на информация за възможните ефективни лечебни решения при пациентите с хронични рани от съдов произход.
Д-р С. Бисеров и ст. м. с. Г. Тодорова бяха активни участници в обучението и дискусиите
За допълнителна информация можете да посетите и сайта на форума:

понеделник, 8 август 2016 г.

Епидемиологията на аневризмите на абдоминалната (коремна) аорта (ААА) в Европа се променя

Намаляването на тютюнопушенето категорично влияе позитивно на заболяването

Докато през 20 век инцидентите с руптури (разкъсване) на абдоминалните аневризми (ААА) и фатален край нарастваха непрекъснато, то в началото на 21 век е регистрирано категорично намаляване на смъртните случай в развитите европейски държави.

Различни клинични проучвания от края на 20 век показваха заболеваемост от ААА между 5% и 7,6% сред населението.  В началото на 21 век в Англия е регистрирано значително снижение на заболеваемостта, достигащо до 1,19%.
В статията се анализират данните за връзка между заболеваемостта от ААА и тютюнопушенето в 23 европейски държави за периодите 1970 – 2013 г. и 2000 – 2014 г.  Сравнителната оценка между двата периода не открива  разлика във възрастта на пациентите, но в Англия е регистрирана редукция на  смъртността от 14, 8% до 7,8%,  а за посочените периоди е налице редукция на смъртността в Германия (от 4,3% до 2,8%) и Холандия (от 11,7% до 5,1%).  За съжаление за посочените периоди в Източна Европа смъртноста от руптури на ААА нараства - в Хърватия  (от 3% на 5%) и в Унгария (от 2,8% до 4,5%). Това категорично може да се свърже с високият процент на пушачите в Източна Европа (Русия 33%, Хърватска 31%) в сравнение с пушещите в Западна Европа ( Исландия 13%, Обединеното Кралство 20%).
Множество проучвания доказват категоричната връзка между тютюнопушенето и развитието на ААА, както и с опастността от развитие на руптура.
Статистическият анализ на получените от цитираните по-горе проучвания данни също категорично подкрепят връзката между тютюнопушенето и ААА.
Като препоръки срещу развитието на ААА освен активен скрининг се обсъжда и налагането на препоръките на Световната Здравна Организация за борба срещу тютюнопушенето, изрязаващи се в:
1.     Мониторинг на тютюнопушенето
2.     Предлагане на помощ за спирането му
3.     Предупреждения за опастностите от пушенето
4.     Стимулиране на рекламите срещу тютюнопушенето
5.     Повишаване цените на цигарите


Компютърно-томографска ангиографска реконструкция на аневризма на абдоминалната аорта (ААА)

Публикацията е резюме от статията на:
David Sidloff
“The changing epidemiology of abdominal aortic aneurysms in Europe”
"Vascular News", June, 2016, p. 32

събота, 2 юли 2016 г.

За първи път безкръвни операции при аневризми на коремната аорта в болница “Тракия”, Стара Загора
Видео с уникални кадри и коментар от първите ендоваскуларни процедури за лечение на  аневризми на коремната аорта (EVAR), извършени от екипът на Доц. Петков съвместно с Проф. Момерц можете да видите тук:

Болница “Тракия” се превърна в третият център за безкръвни операции при аневризми на коремната аорта (EVAR) в странатаЕкипът на доц. Димитър Петков, началник на Отделението по Съдова и ендоваскуларна хирургия, заедно с германския им колега проф. Готфрид Момерц, началник на Клиниката по съдова и ендоваскуларна хирургия в германската болница „Мариен Хоспитъл“, извършиха първите две ендоваскуларни процедури за лечение на аневризми на коремната аорта (EVAR). Пациентите бяха двама мъже над 70 години.

                                          Етап от ендоваскуларните интервенции

„Мисля, че това е третата болница в България, която прави такива операции и определено считам, че тя е в числото на центровете, които ще обучават останалите съдови хирурзи. Доц. Петков работи много усилено през последните две години, за да стигне до този успех“, заяви проф. Момерц след края на интервенциите. Според него безкръвните операции вече са рутинни в Болница „Тракия”. „Екипът на доц. Петков показа това и днес (бел. р. сряда). Те бяха перфектно подготвени за всичко. Сигурен съм, че това е рутинна процедура за този екип и тази болница“, допълни проф. Момерц.

                                        Проф. Момерц и Доц. Петков по време на прескоференциите


Двете интервенции бяха извършени в сряда и приключиха успешно. И на двамата пациенти бяха поставени бифуркационни стентове (индивидуално изработени покрити стентове, които се разклоняват от коремната аорта към магистралните артерии на двата крака и изключват кръвният поток от аневризмата). В момента пациентите се възстановяват успешно.
                    Екипът на клиниката и всички колеги, които помогнаха за извършването на EVAR.