неделя, 29 октомври 2017 г.

ДОЦ. Д-Р ДИМИТЪР ПЕТКОВ, ДМ: ПРОФИЛАКТИКАТА НА КАРОТИДНИТЕ СТЕНОЗИ МОЖЕ ДА ПРЕДОТВРАТИ ПОЯВАТА НА ИСХЕМИЧЕН ИНСУЛТ

Разговаряме с доц. д-р Димитър Петков по повод 
Световния ден за борба с инсулта 29 октомври.
Интервю на Татяна БАЙКУШЕВА
- Доцент Петков, кажете ни защо стенозите на каротидните (сънните) артерии са рисков фактор за развитието на инсулт?
- Стесненията (стенозите) на сънните (каротидни) артерии са един от типичните засегнати от атеросклерозата участъци в артериалната система на човешкото тяло. За съжаление те са в основата на високата заболеваемост и смъртност от инсулти – около 87% от тях са исхемични, а над 30% се дължат на атеросклеротична плака на сънните артерии, предизвикваща стеснения  (стенози) или тромбози (запушване) в тях. Последните публикувани данни доказват, че класическото стеснение на сънната артерия от атеросклеротична плака, в съчетание с нейното разязвяване и развитие на нестабилни липидни ядра в нея са в основата на инсулта. Въпреки тежката патология трябва да отбележим, че смъртността от различните изяви на атеросклерозата (исхемична болест на сърцето, артериална недостатъчност на крайниците, аневризми на аортата и инсулти) намалява в силно развитите икономически държави. Това ни дава основание да работим активно за редукция на смъртността и в България.
- В какво се състои профилактиката на каротидните стенози като мярка за предпазване от инсулт?
- Профилактиката е лесна, но нашите лекари трябва активно да работят за налагането й в България. Пациентите също трябва активно да търсят възможност за контакт със специалист при наличие на транзиторни исхемични атаки (подобна на инсулт симптоми, отзвучаващи за 24 часа), исхемична болест на сърцето и/или признаци за хронична артериална недостатъчност на крайниците (некрози и гангрени на пръстите и стъпалата), защото те подлежат на ултразвуков скрининг на каротидните артерии, който може да бъде извършен от сертифициран невролог, съдов хирург или ангиолог. При откриване на значима стеноза, разязвена плака или нарастваща холестеролова вакуола пациентът трябва да бъде насочен към съдов хирург, за адекватна оценка и последващо поведение – ангиография (цветна снимка на кръвоносните съдове) и при необходимост – оперативно лечение или каротидно стентиране.
- Какво в тази насока могат да очакват пациентите на Болница "Тракия"?
- Болница “Тракия” винаги е преследвала най-високите стандарти в диагностиката, профилактиката и лечението на мозъчните инсулти. От една  година сме и активен участник в европейската инициатива „ANGELS” - международен проект на Европейската организация за инсулти (ESO), целящ да увеличи броя на болниците, специализирани в лечението на инсулти и да оптимизира терапевтичния подход във вече функциониращите центрове в Европа. Болницата ни разполага с целия набор от специалисти и апаратура за диагностика и съвременно лечение на инсултите – оперативно лечение, каротидно стентиране, системна и транскатетърна локална фибринолиза. Само преди дни болницата инициира регионална работна среща, посветена на оптимизирането на спешната помощ за пациенти с инсулт и насочването им към нас за извършване на оптимално бързо и адекватно лечение.
- Какви са резултатите, какво показват данните от провежданото лечение, с които Вие разполагате?
- Данните са категорични – ранното откриване и адекватно лечение на каротидните стенози са ключът към снижаване на смъртността и тежката инвалидизация след исхемичен мозъчен инсулт в развитите държави по света. Най-добрият начин за лечение е извършването на интервенция (операция или стентиране на стесненият участък), която да изпревари заплашващият пациента инсулт. Тук бих искал да отбележа, че нашата Клиника по съдова и ендоваскуларна хирургия разполага със специалисти и оборудване, предлагащо  най-високо европейско ниво на диагностика и лечение на каротидните стенози. В последните няколко години е актуален въпроса, коя е по-добрата методика – оперативното лечение или стентирането на каротидните стенози? Отговорът е – всяка една от методиките има предимства и недостатъци. За пациентите най-добрата възможност е да се насочват към болници, осигуряващи пълната гама на диагностика и лечение на това изключително опасно заболяване, тъй като само там могат да получат адекватна на тяхната нужда медицинска помощ.