четвъртък, 10 май 2018 г.

Европейският конгрес по съдова хирургия "Charing Cross" 2018 представи устройства, намаляващи усложненията при ендоваскуларно лечение на аневризми на аортата


www.trakiahospital.com


През Април най-известният в Европа конгрес по съдова хирургия “Charing Cross” празнува 40 годишен юбилей. По време на събитието бяха проведени и заседания на международните бордове по съдова хирургия към Европейската Организация на Медицинските Специалисти (UEMS) и на Европейското Дружество по Съдова Хирургия (ESVS), в които като техен член активно участвува и Доц. Димитър Петков.
- Какво донесе 40 годишният юбилей на най-голямото европейско събитие в областта на съдовата хирургия?
- На първо място безброй поздравления за организаторите и най-вече за създателя и сърцето на  “Charing Cross” Проф. Роджър Грийнхалч - този уникален човек, направил толкова много за съдовата хирургия по света.
Най силно впечатление по време на събитието направи значителният брой принципно нови устройства за ендоваскуларно лечение на аневризми на аортата, които са създадени  не само да изключват кръвният ток от аневризмите, но и да минимизират опастноста от развитие на усложнения – така наречените ендолийкове. Ако трябва да формулирам с едно изречение посланията от “Charing Cross” то е: Светът на съдовите хирурзи е ендоваскуларна хирургия!
- Какви са новините от  заседанията на международните бордове по съдова хирургия на UEMS и ESVS, в които участвувахте?
- Изключително съм радостен, че от тази година българската съдова хирургия стана част от европейското семейство на UEMS – членство за което аз и мои колеги работим усилено от доста време.  Приемането ни дава възможност активно да участвуваме в различни проекти на организацията и в европейската системата за непрекъснатото медицинско образование. Членството ни ще позволи на наши колеги да придобият и европейски сертификати в областта на съдовата хирургия.
Идвам си и с друга голяма новина от заседанията на борда на ESVS – България вече ще има представител и в борда на обучаващите се съдови хирурзи (ESVT) към ESVS. Това е изключително значение за младите ни лекари, защото по този начин ще подобрим многократно възможностите им за спечелване на грантове за различни специализации и посещения на конгреси и ще подпомогнем активно интеграцията ни с европейската съдова хирургия.