сряда, 4 ноември 2015 г.

“Angiodroid” Италия, представи на сайта си информация за наша презентация и Годишната Национална Конференция на БНДСЕХА

From 8th to 11th October 2015 in Varna (Bulgaria) was held the 19th Annual Conference of Bulgarian Vascular Surgeons.
Thanks to the great job of our local distributor, Angiodroid took part to the event as well.
We have had the honor to have a special session titled “Angiodroid – The first automatic injector of CO2 as a contrast media for diagnostic, vascular and endovascular procedures – possibilities and advantages.” given by Professor Dimitar Petkov – Trakia University, Head of VS ward in Trakia Hospital, Stara Zagora.
Линк към представената информация:

(От 8 до 11 Октомври 2015 г. във Варна (България) се проведе 19 Годишна Конференция на Българските съдови хирурзи.
Изказваме благодарност за огромната работа на българският ни представител, който активно участвува в събитието.
Ние имахме честта да организираме специална научна сесия “Angiodroid – първият автоматичен инжектор на СО2, като контраст за диагностика и ендоваскуларни процедури – възможности и предимства” – представена от Доц. Димитър Петков –Тракийски Университет, Началник на Клиника по съдова хирургия и ангиология, МБАЛ “Тракия”, Стара Загора.

Изказваме благодарност на всички, които ни посетиха по време на конгреса.)