петък, 3 февруари 2017 г.

Значимо снижаване на разходите и липса на странични ефекти от прилагането на Fast-Track протокол при ендоваскуларно лечение (EVAR) на аневризми на коремната аорта (ААА)


Прилагането на Fast-Track протокол води до значителна редукция на разходите и усложненията при EVAR. Това беше съобщено по време на годишната конференция на Vascular Interventional Advances (VIVA) в Лас Вегас, САЩ, в края на 2016 г.
Този протокол включва перкутанен достъп, провеждане на процедурата без обща анестезия, липса на престой в отделение за реанимация и изписване от болницата на следващият ден.
Проучването е било проведено в 40 медицински центъра в САЩ.
                                                  Външен вид на устройствата използвани за EVAR
Според данните получени при анализа на сравнителните резултати между пациенти претърпели стандартен EVAR и тези с EVAR проведен по Fast-Track протокол оперативното време е било по-кратко при тези интервенирани по протокола (84,2 срещу 99,5 мин.). Възстоновяването на болните след интервенциите е било по-бързо във Fast-Track групата, като нито един от пациентите не е бил лекуван в реанимация за разлика от другата група при която 65% от интервенираните са престояли в отделение за интензивни грижи. Средният престой в болница е бил 1, 2 дни при прилагане на протокола и 2, 9 дни при контролната група.
При тридесет дневно проследяване в групата на Fast-Track пациентите не са регистрирани усложнения от използването на EVAR устройствата, както и странични ефекти от ендоваскуларната процедура.
Проучването категорично доказва финансови ползи от прилагнето на протокола. Докато при пациентите със стандартeн EVAR цената на интервенцията е била средно 29 300 $, то при пациентите лекувани по  Fast-Track протокол е била 21 000 $. Редукцията на усложненията и цената при пациентите лекувани по новият протокол определят и по-ниските разходи за проследяване и реинтервенции при нужда.
                                                                 Компютърна томография след EVAR
Това проучване е първото в света, демонстриращо по-висока сигурност и ефективност при лечението с EVAR на пациенти с аневризми на абдоминалната аорта (ААА), при които се използва Fast-Track протокол.
 Z. Krajcer. Significant cost saving and no major adverse events with the Fast-Tack EVAR protocol, Vascular news, 11, 2016, 
Петков Д, Г. Момерц, А. Елкин, И. Тенев, С. Бисеров, E-tegra или E-vita при EVAR, Ангиология и съдова хирургия, 3, 2016, 59-64

-->